Obsługa klienta

Uszkodzenie przez wodę

Jeśli konsola miała kiedykolwiek kontakt z jakąkolwiek cieczą, mogła ulec uszkodzeniu, które uniemożliwia jej prawidłowe działanie i należy ją wysłać do centrum serwisowego.

Uszkodzenia spowodowane przez ciecz nie są objęte gwarancją.
Jeśli konsola jest zalana cieczą lub wykazuje oznaki wilgoci, produkt zostanie uznany za nienaprawialny, ponieważ konieczna jest całkowita przebudowa, wykonanie której nie jest tmożliwe w centrum serwisowym ze względu na nieproporcjonalnie wysoki koszt w stosunku do wartości nowej konsoli.
Jeżeli magazyn centrum serwisowego dysponuje wystarczającymi zapasami, użytkownik otrzyma ofertę wymiany produktu, w przeciwnym razie konsola zostanie zwrócona użytkownikowi jako produkt nienaprawialny.
Jeśli okaże się, że produkt(y) nie jest(są) objęty(e) gwarancją Nintendo, przed rozpoczęciem naprawy użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o kosztach naprawy i warunkach płatności.

ZPÁTKY


Copyright © 2017 - 2024 CQE.PL - Dystrybutor gier i konsoli Nintendo, IT oraz zabawek.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ SK PL HU